• Giàn giáo là giải pháp được ưu tiên cho các công trình bảo trì và vách ngoài bên ngoài.
  • Nó có một bệ, hệ thống neo và các bộ phận tời để cố định dây vào mái nhà.